Nízkoprahový klub Štvorlístok

Nízkoprahový klub (Štvorlístok)

Poslanie nízkoprahového klubu je poskytnúť deťom a mládeži pomoc, zázemie a tak obmedziť negatívne pôsobenie a vplyv „ulice“ na ich život.

Cieľom NZDM je deťom a mládeži zabezpečiť podporu pre zvládnutie ťažkých životných udalostí, zníženie sociálnych rizík vyplývajucich z konfliktných spoločenských situácií spôsobu ich života, zvýšenie sociálnych schopností, posilnenie motivácie vzdelávať sa, zmysluplné trávenie voľného času, lepšiu orientáciu v ich sociálnom prostredí, podporovať ich, pomôcť im začleniť sa do skupiny ich vrstovníkov a do spoločnosti.

Cieľová skupina sú deti a mládež vo veku od 7 do 20 rokov, ktorí zažívajú nepriaznivé sociálne situácie (ťažké životné podmienky), nemôžu sa zapojiť do voľno časových aktivít, dávajú prednosť tráveniu voľného času mimo rodiny, vzhľadom k svojmu životnému štýlu sa dostavajú do konfliktu.

Služby klubu nie sú určené deťom a mládeži, ktorí nepatria do danej vekovej skupiny, zo zdravotných dôvodov vyžadujú špecifickú asistenčnú službu, majú prenosnú alebo akútnu chorobu a nemôžu sa zdržiavať v kolektíve ak sú pod priamym vplyvom návykových alebo psychotropných látok.

Čo ponúkame:

 • Voľno-časové aktivity
 • Čajovňu (a niečo drobné pod zub)
 • Výtvarnú činnosť
 • Knižnicu (knihy, časopisy, brožúry)
 • Počítače, internet
 • Prednášky, besedy, exkurzie (na rôzne témy, návštevy múzea, divadla, kina…)
 • Doučovanie (pomoc s domácimi úlohami, učenie v pokojnom, príjemnom prostredí)
 • Organizovanie kultúrnych akcií (Deň detí, karneval, Mikulášska akcia, športové turnaje, vedomostné kvízy)
 • Preventívne programy
 • Poradenstvo a sprostredkovanie ďalších zariadení s doprovodom
 • Výlety, tábory, víkendovky
 • Teréne aktivity ( aktivity mimo klubu, krízové centra, školy, detské domovy …)

Klub nie je:

 • Krčma
 • Zárobkový podnik
 • Záujmový krúžok – oddiel
 • Náboženské hnutie

Pravidlá klubu:

 • Pobyt v klube nie je finančne vymedzený (bezplatný vstup)
 • Klient má slobodu vo voľbe činnosti
 • Doba pobytu nie je striktne daná
 • Pokiaľ chceš využívať služby NZDM musíš dodržiavať pravidlá

Činnosti a správanie, ktoré sú v NZDM zakázané

 • užívanie návykových látok – prísne zakázané je v zariadení fajčiť , priniesť alebo konzumovať alkohol , distribuovať alebo používať mäkké, tvrdé drogy (platí pre všetky priestory NZPK)
 • šikanovanie – nie je tolerované násilie, rasizmus, šikanovanie , „silácke“ a povýšenecké správanie voči ostatným klientom zariadenia, vyvolávanie konfliktov , zneužívanie slabších a mladších užívateľov, zakázané sú vulgárne výrazy a urážky voči užívateľom aj pracovníkom
 • vandalizmus – zakázané je ničiť vybavenie a zariadenie, spoločné priestory (chodba , WC), spoločenské hry, počítače, stoličky, riad, múry, dvere. Zákaz maľovania po stenách, ako vo vnútri miestnosti, tak aj po vonkajšku budovy
 • krádež – zakázané je odcudzenie v zariadení NZDM, okrádanie ostatných klientov aj personálu
 • neporiadok – v zariadení aj v okolí NZDM (budova, okolie budovy) je zakázané robiť neporiadok, byť hlučný
 • absencia v škole – v prípade, že používateľ nie je v škole a nemá k tomu adekvátny dôvod (pr. bol u lekára) nemôže v daný deň navštíviť ani NZDM
 • sex – všetky sexuálne aktivity v NZDM zakázané

Čo musíš urobiť, aby si mohol nízkoprahový klub navštevovať:

Príď sa pozrieť a uvidíš, že už medzi nami ostaneš.

Môžeš si so sebou vziať kamaráta alebo súrodenca.

Čo u nás nájdeš:

Bezpečie a pokojné prostredie na voľno-časové aktivity alebo vzdelávanie,

nájdeš veľa nových priateľov,

s nami zažiješ kopu zábavy a zážitkov,

u nás nájdeš radu a kamarátsku podporu a pomoc,

našim cieľom nie je ťa otravovať alebo do teba prúdiť, nám ide o teba, aby tvoj život bol zmysluplný a bezpečný.

Nemusíš byť sám, pretože tu máš nás a my sme tu jeden pre druhého a hlavne pre teba !

Digg Del.icio.us StumbleUpon Reddit Twitter RSS

Zanechajte svoj ​​komentár

Váš e-mail nebude zverejnený ani zdieľaný. Povinné polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML tagy a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Prepnut na mobilnu verziu