Postup, uplatnenie poukazu

Postup, ako využiť príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa

Pracujete vo firme, ktorá má 50 a viac zamestnancov a ste v nej zamestnaní dlhšie ako 2 roky? V tom prípade máte nárok na príspevok na rekreáciu alebo tábory pre Vaše deti v  maximálnej hodnote až 275 € ročne! Prečítajte si návod, ako uplatniť nárok na rekreačný príspevok ihneď.

Musí zamestnanec čakať na rekreačný poukaz?

Nemusíte už na nič čakať, nemusíte si pýtať povolenie, nemusíte nič viac zisťovať – už teraz môžete prihlásiť svoje  deti na tábor 55% nákladov vám zamestnávateľ podľa zákona musí preplatiť. Ak spĺňate zákonné podmienky na poskytnutie príspevku na rekreáciu, tak nemusíte čakať na žiadne ďalšie povolenie.

Postup

1. Zamestnanec, ktorý pracuje vo firme s viac ako 49 zamestnancami a odrobil si v tejto spoločnosti najmenej 2 roky, má nárok na rekreačný príspevok.

2. Vyberte si s našej ponuky pobytových  táborov. Môžete si vybrať jeden  na využitie maximálneho príspevku alebo počas roka využiť aj viac táborov.

3. Po skončení tábora aj skôr si vypýtajte od nás – účtovný doklad (faktúra), ktorý obsahuje: vaše meno, termín tábora a cena za tábor. Pri vyplatení celého tábora vám dáme účtovný doklad (faktúra) hneď.

4. Tento účtovný doklad prineste zamestnávateľovi, ktorý vám v najbližšej výplate preplatí 55 % zo sumy, ktorú ste zaplatili za pobyt. Výška rekreačného príspevku môže byť maximálne 275 €.

(Vieme vám doklad aj vystaviť na skorší termín aby ste to mali skorej preplatené skôr, len podmienka je vyplatený celí poplatok za tábor.)