KLUB ŠTVORLÍSTOK

KLUB ŠTVORLÍSTOK pozýva všetky deti na zábavné popoludnie vo Výmenníku Važecká. Uskutoční sa vo štvrtok 25.2.2016 od 14.00 do 19.00. Môžete sa tešiť na rôzne spoločenské hry, x-box a tvorivé dielne. Tešíme sa Vás

Fašiangový večierok

Pozývame všetky deti, ktoré sa chcú zabaviť 9.2.2016 utorok do Výmenníka Važecká (sídl. Nad Jazerom) od 16:30 na Fašiangový večierok. Pripravene pre Vás mame predstavenie masiek, diskotéka, súťaže, svetelná show, DJ Dejvid. Vstupné zdarma v maske. Tým sa chceme poďakovať Mestskej časti Košice Nad jazerom, ktorá nás finančne podporila. Ďakujeme