Letný tábor.

Občianske združenie zorganizoval letný detský tábor pre deti s detského domova Košická Nová Ves. Tábor sa konal v areáli Lodenice Šaľa, kde boli deti ubytované a mohli využívať všetky služby Lodenice a to bezplatne. Naši priatelia s občianskeho združenia Zázemie, ktorí sú majiteľmi Lodenice Šaľa nám umožnili využívať celý areál, za čo im veľmi pekne…

1 turnus prímestského tábora

Od 6. do 10. júla Loďka nádeje o.z. zorganizovala svoj prvý letný prímestský tábor v tomto roku. Tohto tábora sa zúčastnili deti od 7 do 15 rokov, ktoré bývajú na sídlisku Nad Jazerom, deti z krízových centier a taktiež aj z detského domova Košická Nová Ves.